top of page
Close-up of scattered nuts and bolts on white background_edited.jpg

SÜRDÜREBİLİRLİLİK

 •   Tüm faaliyetleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirmek,

 •   İmzacısı olunan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ne uyum göstermek,

 •   Faaliyette olunan her sektörde, araştırma-geliştirme çalışmalarına kaynak ayırmak,

 •   Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine

  olanak sağlamak,

 •   Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımının

  desteklenmesine önem vermek,

 •   Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlar

  hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,

 •   Sürdürülebilirlik çalışmaları ve deneyimini, uluslararası platformlardaki ortaklıklar ve aktif

  girişimler ile tüm paydaşlara ve dünyaya aktarmayı görev edinmek,

 •   Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesine

  imkân sağlamak,

 •   Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak

  olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almak,

 •   Düzenli olarak uluslararası standartlara uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayınlamak,

 •   Şeffaf, temel iş etiği kuralları ile uyumlu olmak ve yolsuzluklar ile mücadele etmek.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page